Home » Uvongo Accommodation
Accommodation In Uvongo
Accommodation
Uvongo Tourism Information
Tourism Information

Uvongo Holidays - South Coast Tourism, KwaZulu Natal
Click here for Uvongo Holiday Accommodation

Uvongo on the South Coast of KwaZulu Natal, is a bustling seaside holiday town situated at the mouth of the Ivunga River, where a magnificent waterfall plummets 23m down into the deepest lagoon in the country. Large rock escarpments covered with beautiful, dense foliage shelter Uvongo Beach, where visitors can swim, surf and snorkel in the warm South Coast Indian Ocean waters. For the adventurous, the caves of the Uvongo Lagoon offer a popular destination for divers. However, this South Coast dive site is not recommended for the faint hearted, as it's very dark, underwater visibility is poor, and torches are required.

Due to the water in the Uvongo Lagoon consisting of a combination of fresh water from the river and sea water, an unusual variety of marine life can be seen there. Most commonly sighted in the underwater caves are juvenile Rock Salmon, fresh water Congo Eels and Moonies. Diving in the Uvongo Lagoon is a pleasant eye-opener

Hire a pedal boat and explore the Uvongo River, or take a footpath and amble alongside the river to the Uvongo River Nature Reserve which incorporates a well-conserved coastal forest with a wide diversity of trees, shrubs, ferns, orchids and maritime bird life.

Plan a visit to the Uvongo Bird Park. This amazing South Coast bird park offers walk-through aviaries, where a diversity of vibrant bird life can be discovered. Enjoy tea in the garden, while the children entertain themselves in the play-park.

Uvongo is also known as an anglers paradise, especially during the annual 'Sardine Run', when the South Coast comes to life with an energetic buzz of fishermen and locals as the tiny silver fish beach. Considered to be the greatest shoal on earth, these billions of fish bring with them numerous larger game fish, dolphins, sharks, seals, whales and a variety of birdlife seeking an easy meal, making Uvongo's annual ocean extravaganza undoubtedly one of the most spectacular South Coast marine events. 

The KZN South Coast is also known as the 'Golf Coast', as there are eleven KwaZulu Natal, South Coast Golf Courses for visitors to enjoy, all linked by a superb road network within easy reach of each other, and with well appointed golf clubhouses and a friendly 19th hole!

Visit other South Coast towns south of Uvongo accommodation:

Manaba Beach - 2.9km from Uvongo
Margate - 3km from Uvongo
Ramsgate - 5.8km from Uvongo
Southbroom -  17.2km from Uvongo

South Coast towns north of Uvongo:

St Michaels-on-Sea - 3.6km from Uvongo
Shelly Beach - 5.5km from Uvongo
Oslo Beach - 16km from Uvongo
Port Shepstone - 19.3km from Uvongo

Things to do in towns near Uvongo:

Be enchanted at the Ramsgate Butterfly Valley.
Between October and April be captivated by the Barn Swallows of Umkobi Lagoon (Southbroom).
Dive the Pretoria Banks Reef 7km out to sea off Shelly Beach.
Thrill the kids with a visit to the Pure Venom Reptile Park (Shelly Beach)
Port Shepstone Museum provides visitors with a glimpse into the history of the town,
Port Shepstone Lighthouse - located at the mouth of the Mzimkulu River.

 

AFRIKAANS TRANSLATION

Uvongo Vakansies - Suidkus Toerisme, KwaZulu Natal
Kliek hier vir Uvongo Vakansie Verblyf

Uvongo op die KwaZulu Natal Suidkus, is 'n bedrywige see vakansie dorp geleë aan die monding van die Ivungarivier, waar 'n pragtige waterval 23m af in die diepste strandmeer in die land duik. Groot rots hellingen bedek met 'n pragtige, digte lower skuil die Uvongostrand, waar besoekers kan swem, branderplankry en snorkel in die warm Suidkus Indiese Oseaan. Vir die avontuurlustiges - die grotte van die Uvongo strandmeer bied 'n gewilde bestemming vir duikers. Tog is hierdie Suidkus duik werf nie aanbeveel vir bangbroeke, want dit is baie donker, onderwater sigbaarheid is swak en flitse word vereis.

Die water in die Uvongostrandmeer bestaan ??uit 'n kombinasie van die vars water uit die rivier en die see water uit die oseaan, en as gevolg kan 'n ongewone verskeidenheid seelewe gesien word. Mees algemeen in die onderwater grotte is jong Rots Salmon, vars water Kongo Eels en Moonies opgemerk. Duik in die Uvongo Lagoon is 'n werklike, aangename avontuur

Huur 'n trapbootjie en verken die Uvongo Rivier, of neem 'n voetpaaitjie en stap langs die rivier na die Uvongo Rivier Natuurreservaat wat 'n goed bewaar kuswoud met 'n wye verskeidenheid bome, struike, varings, orgideë en maritieme voëllewe insluit.

Beplan om die Uvongo Voëlpark te besoek. Hierdie wondelike Suidkus voëlpark bied deurstap voëlhokke, waar U 'n verskeidenheid lewenskragtige voëllewe kan ontdek. Geniet tee in die tuin, terwyl die kinders in die park baljaar.

Uvongo is ook bekend as 'n hengelaar se paradys, veral gedurende die jaarlikse 'sardientjieloop seisoen, wanneer die Suidkus tot lewe kom met 'n energieke vissers en plaaslike inwoners terwyl die klein silwer vis in die strandgolwe gevang word. Beskou as die grootste skool vis op aarde, dié miljarde vis word gevolg deur talle groter spel vis, dolfyne, haaie, robbe, walvisse en 'n verskeidenheid van voëllewe op soek na 'n maklike ete. Hierdie jaarlikse skouspel is ongetwyfeld een van die mees skouspelagtige mariene gebeure te wereld

Die KwaZulu Natal Suidkus staan ??ook bekend as die 'Gholfkus, en bestaan uit elf KwaZulu Natal, Suidkus gholfbane, verbind deur 'n uitstekende padnetwerk binne maklike bereik van mekaar af en met 'n goed aangestel gholfklub huise en 'n vriendelike 19de putjie!

Besoek ander Suidkus dorpe suid van Uvongo vakansie verblyf:

Manabastrand - 2.9km vanaf Uvongo
Margate - 3km vanaf Uvongo
Ramsgate - 5.8km vanaf Uvongo
Southbroom - 17.2km vanaf Uvongo

Suidkus vakansie dorpe noord van Uvongo:

St Michaels on Sea - 3.6km vanaf Uvongo
Shellystrand - 5.5km vanaf Uvongo
Oslostrand - 16km vanaf Uvongo
Port Shepstone - 19.3km vanaf Uvongo

Aktiwiteite in dorpe naby aan Uvongo:

Word betower by die Ramsgate Skoenlappervallei.
Tussen Oktober en April word betower deur die skuurswaeltjies by Umkobistrandmeer (Southbroom).
Duik die Pretoria Bank Reef 7km in die see vanaf Shellystrand.
Besoek die Pure Venom Reptielpark (Shelly Beach)
Port Shepstone Museum bied besoekers 'n geskiedenis van die dorp,
Port Shepstone ligtoring - geleë aan die mond van die Mzimkulurivier.